Köpvillkor


Allmänt 
Följande allmäna villkor gäller vid köp av produkter på, om inget annat särskilt överenskommits skriftrligt mellan repektive konsument & Byob.

Byob reserverar sig för eventuell slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på webbplatsen. Exempel: Fel i produktbeskrivning, felaktiga priser samt prisjusteringar(ifall priser ändras ifrån leverantörer) eller felaktig information angående om en vara finns i lager.
Om felaktigt pris har angetts på en produkt som kund har beställt kommer Byob att meddela kunden om detta och invänta godkännande utav det korrekta priset innan Byob fortsätter med kundens beställning.

 

Betalningsvillkor
Följande betalningsmetoder går använda på www.byob.se:

 

Payson

Använd Payson för att enkelt och tryggt betala till oss. Med Payson kan du sätta in pengar med VISA, MasterCard, Internetbank (Swedbank, Handelsbanken, SEB, Nordea och Danske Bank), direktbetala med kort eller internetbank, betala via faktura samt välja att delbetala ditt köp (upp till 30.000 sek inkl moms. Läs mer om Payson här: www.payson.se

 

Presentkort

Presentkort som köps på Byob fungerar som giltigt betalmedel på samtliga produkter på hemsidan. Giltighetstiden framgår på presentkortet.

 

Produktkvalité & ångerrätt
Är det något fel på någon vara eller om en vara saknas ska kunden omgående kontakta Byob på info@Byob.se, eller fylla i formuläret som finns längst ner på startsidan.

 

Klagomål

ODR är en online plattform som byggts för att köpare och säljare ska kunna skicka klagomål på något av de officella språken i EU.

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguageProduktfakta
Produktfakta och produktsammanställningen kan ändras från tillverkaren, läs därför alltid instruktioner som medföljer produkten.

Länkar
Byob kan länka till webbplatser som ligger utanför Byobs kontroll, och webbplatser utanför Byobs kontroll kan länka till Webbplatsen.

Även om Byob försöker säkerställa att Byob enbart länkar till webbplatser som delar Byobs personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Byob inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som kunden tillhandahåller på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen.

 

Force Majeure
Byob ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Byob inte kunnat råda över såsom tillexempel allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terrorattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelse eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantörer på grund av omständigheter som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Byob kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två(2) månader har både kunden och Byob rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

 

Tvister och tillämplig lag
Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Byob.
Vid eventuell tvist följer Byob beslut från Allmänna Reklamationsnämnden(ARN).

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.

 

Ändringar av villkoren
Byob kan utan kundens godkännande ersätta, ta bort, förändra eller revidera utan särskilt meddelande av de tjänster liksom innehållet i dessa tjänster, som Byob erbjuder på webbplatsen.

Byob förbehåller sig rätten att kunna göra ändringar i dessa villkor när som helst utan förvarning.